Medveten Andning

 

Vill du boka en föreläsning om Medveten Andning? Har du något problem med ditt andetag eller vill du förbättra din andning så är du varmt välkommen att höra av dig. Maila eller ring!

 

Andas djupt, tyst och långsamt – stilla ditt system

Andningens viktigaste uppgifter

  • SYRESÄTTNING. Andningen bör i varje givet ögonblick motsvara kroppens behov. Det säkerställer balans mellan syre och koldioxid och ger en optimal syresättning av kroppens celler. Syre är helt avgörande för att våra celler ska kunna producera energi och utföra sina uppgifter så att vi kan tänka en tanke, röra en muskel, ta upp näring ur maten eller bekämpa en bakterie.
  • SMÄRTLINDRING. Förlossning är ett bra exempel på hur andningen används för att lindra smärta. När vi blir rädda/spända så upplever vi större smärta. Genom att ta kontroll över vår andning och förlänga utandningen och djupandas minskar smärtan.
  • STRESSREDUCERING. En bra andning ger balans mellan aktivitet (inandning) och avslappning/återhämtning (utandning). Det är fysiskt omöjligt att vara lugn och avslappnad och samtidigt ha en andning som är stressad, spänd, orytmisk och snabb.
  • STÖTTAR ORGAN. Djupandning gör att diafragman, vår viktigaste andningsmuskel, ger massage åt tarmar, magsäck och andra organ i buken. En avslappnad, rytmisk, långsam andningsrytm ger ett avslappnat och rytmiskt hjärta. Lungorna rensar blodet och djupandning gör detta arbeta effektivare.
  • pH-BALANS. En bra pH-balans är avgörande för att de kemiska reaktioner som sker i kroppen ska fungera optimalt. Andningen är vår viktigaste funktion för att upprätthålla korrekt pH-balans i kroppen.
  • ÅSTADKOMMA LJUD. Det är på utandning som vi åstadkommer ljud och exempelvis pratar och sjunger. En bra andning har en positiv påverkan pårösten. Öppna bihålor fungerar som resonanslådor som ger fin klang åt rösten, en djup diafragman-andning ger en djupare och behagligare röst, medan en snabb forcerad andning högt uppe i bröstet ger en snabb, forcerad, gäll röst som är jobbig att lyssna på.
  • STYRKA. Kraften är störst på utandning. Ju mer kraft vi vill åstadkomma, desto mer behöver vi pressa ut luften genom ihopdragna stämband eller sammanpressade läppar.
  • UPPNÅ KÄNSLOBALANS. När vi upplever att oro och rädsla tar överhand har andningen flyttat upp i bröstet. Med en djup diafragmaandning kan vi lugna känslorna.
  • SPIRITUELL/ANDLIG UTVECKLING. Andning och andlighet är språkligt närbesläktat, precis som engelskans ”spirit=ande” och ”inspiration=inandning”. Ordet ”respiration=andning” betyder ”reconnection to spirit=återknytning till anden”. En bra andning ökar våra möjligheter att växa som människor, vilket för mig är detsamma som andlig utveckling. Andningen utgör grunden i många olika former av meditation som syftar till inre utveckling.  (text hämtad från www.medvetenandning.se)