Presentation

Styrka, smidighet och stillhet i kropp och själ

Företaget ägs och drivs av Annika Lindberg, certifierad i sorgbearbetning och yogalärare. Mitt syfte med verksamheten på Stillastund är att så många som möjligt ska få tillgång till sitt eget välbefinnande. Till det kan man hitta olika verktyg och metoder och jag ser det som allas rätt att få må bra i sin egen kropp och själ.

Mitt eget yogautövande startade år 2000 på grund av problem i nacke och rygg.  Att jag idag är smärtfri efter flera diskbråck och mår bra, har gjort att jag känner stor tacksamhet över vilken effektiv metod yogan är. Under åren av träning har fokus flyttats från det rent fysiska till en mera medveten närvaro och stillhet inombords. Idag är yogan min andliga disciplin. Min läkning gjorde att jag skrev en bok som kom ut 2014, En aning om yoga. Boken har samma namn som min blogg, enaningomyoga.blogspot.se

Mitt fördjupade intresse ledde mig vidare till att jämsides med mitt eget yogautövande auskultera, assistera och undervisa. Gick en yogainstruktörsutbildning på 2 år. 2006 gick jag för första gången en kurs för Sundernath (Shandor Remete). Läs vidare här, www.shadowyoga.com  Sedan 2006 har jag varje år deltagit i längre kurser och tränat och studerat för Shandor Remete och Emma Balnaves. De kurserna är navet kring vilken min egen yogautövning sker. I dialog med mina två lärare sker min egenträning och min undervisning. Jag tränar Shadow Yoga och min yogaundervisning har sina rötter i den traditionella Hatha yogan. Ända sedan jag hittade till yogan har jag gått en mängd kurser av varierande längd, från terminskurser till helgkurser, med olika fokus och innehåll för olika lärare. Jag har även gått en utbildning inom gravidyoga, utformad för yogalärare och andra som undervisar i yoga. Utöver alla kurser för Shandor Remete och Emma Balnaves har jag tränat för Akiko Aueda, John Evans, Daphne Strothmann, Fiona Morton, Frida Lenz, Sassa Lee, Karin Björkegren Jones och Lotta Ilona Bertilsson. Jag känner tacksamhet till alla mina lärare som alla gett mig olika pusselbitar och kunskap. Idag är det med glädje som jag driver min egen verksamhet, en verksamhet som arbetar med det lilla formatet och där du som elev ska känna att du blir sedd under varje lektion.

När det gäller annan utbildning har jag flera högskoleutbildningar; är pedagogutbildad och har en filosofie magisterexamen i kommunikationsvetenskap och psykologi.  Mitt intresse för människor har lett mig in på arbeten med missbrukare, ungdomar i kris, flyktingar och familjer. Text och bild tog sedan över och jag arbetade professionellt med kommunikation, layout och marknadsföring. Från och med hösten 2016 arbetar jag enbart i mitt företag.

År 2005 kom jag i kontakt med  sorgbearbetning efter en personlig förlust, som vändes i frid, och som gav mig ännu ett verktyg. Jag valde sedan att certifiera mig vid Svenska institutet för sorgbearbetning i Stockholm, www.sorg.se, för att kunna hjälpa andra till läkning efter förluster. 2013 har jag certifierat mig till andningsinstruktör inom Medveten Andning. Något som breddat min kunskap inom andetaget och som tillför min yogaundervisning en extra nivå.

Idag kan jag se att allt egentligen handlar om kommunikation på olika vis.  Och att det finns olika metoder för läkning, både kroppsligt och själsligt. På Stillastund kan man därför träna yoga och/eller göra sorgbearbetning samt gå på Medveten Andning.  Tveka inte att höra av dig via mail eller telefon om du har några frågor eller vill anmäla dig, annika@stillastund.se